Bảng giá xe Subaru tháng 6/2021: Giảm giá mạnh

Bảng giá xe Subaru tháng 6/2021: Giảm giá mạnh

Trong tháng 6 này, Subaru Forester phiên bản Eyesight 360 giảm giá 79 triệu đồng. Phiên bản 2.0 iS 360 giảm 99 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 2.0 iL giảm 159 triệu đồng.

Bảng giá xe Subaru tháng 6/2021:

Subaru Levorg: 1,489 tỷ đồng.

Subaru Forester.

Subaru Outback Eyesight: 1,868 tỷ đồng.

Subaru Forester:

Phiên bản 2.0 iL: 990 triệu đồng.

Phiên bản 2.0 iL 360: 1,009 tỷ đồng.

Phiên bản 2.0 iS 360: 1,119 tỷ đồng.

Phiên bản Eyesight 360: 1,209 tỷ đồng.

Ngọc Hân (Theo Subaru)