Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc tại Học viện Quân y

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc tại Học viện Quân y

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Ban Giám đốc Học viện Quân y. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Ban Giám đốc Học viện Quân y. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ và người tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax tại Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự, Học viện Quân y. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Ban Giám đốc Học viện. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ, người tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng Vaccine Nanocovax tại Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự, Học viện Quân y. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Phòng miễn dịch (Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự, Học viện Quân y). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Phòng nghiên cứu (Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự, Học viện Quân y). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Phòng miễn dịch (Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự, Học viện Quân y). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, động viên người tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax tại Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự, Học viện Quân y. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, động viên người tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng Vaccine Nanocovax tại Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự, Học viện Quân y. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu với cán bộ, nhân viên và học viên của Học viện Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)