Kiểm tra công tác bầu cử, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về phòng dịch

Kiểm tra công tác bầu cử, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về phòng dịch

Qua kiểm tra tại các tổ bầu cử: Số 4, thôn Đông Bến, xã Quế Nham; số 9, thôn Đông Am Vàng, xã Việt Lập; số 2, số 3, thôn Hậu, xã Liên Chung; số 2, thị trấn Cao Thượng; số 3, thôn Làng Sai, xã Ngọc Vân (Tân Yên); số 5, thôn Hoàng Liên, xã Hoàng An; số 4, thôn Lạc Yên 2 và số 5, thôn Liễu Ngạn, xã Hoàng Vân (Tân Yên), đồng chí Lâm Thị Hương Thành đánh giá cao công tác lãnh đạo, triển khai các bước và tổ chức bầu cử của UBBC các huyện, xã.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành kiểm tra công tác bầu cử tại tổ bầu cử số 9, thôn Đông Am Vàng, xã Việt Lập (Tân Yên).

Hầu hết các tổ bầu cử đều thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cơ sở vật chất phục vụ cho ngày bầu cử được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đúng quy định. Đông đảo cử tri tin tưởng, nắm được ý nghĩa, thực hiện đầy đủ quyền bầu cử của mình.

Cử tri tổ bầu cử số 2, thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) được kiểm tra thân nhiệt trước khi bỏ phiếu.

Đồng chí nhấn mạnh, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong điều kiện khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Vì vậy, đề nghị UBBC các huyện, xã và các tổ bầu cử bám sát quy định về bầu cử, đồng thời nhắc nhở cử tri tuân thủ nghiêm các quy định về phòng dịch, nhất là đứng giãn cách, thực hiện khuyến cáo “5K” nhằm bảo đảm an toàn.

Cùng đó, để cuộc bầu cử thành công, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu thành viên các tổ bầu cử tiếp tục tuyên truyền, vận động cử tri đi bỏ phiếu đầy đủ, bảo đảm dân chủ, đúng luật. Sau khi kết thúc bỏ phiếu theo quy định, các tổ bầu cử tập trung cao thực hiện kiểm tra, phân loại phiếu bầu, kiểm phiếu chính xác để xác định đại biểu trúng cử.

Tin, ảnh: Tường Vi