TikTok cam kết bảo vệ trẻ em trên nền tảng trực tuyến

TikTok cam kết bảo vệ trẻ em trên nền tảng trực tuyến

Theo đó, TikTok hướng đến tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến và cả cuộc sống thực, từ đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về các mối nguy cơ đe dọa đến sự an toàn của người dùng trẻ.

Bên cạnh đó, TikTok cũng tăng cường triển khai các Nguyên tắc tự nguyện để chống lại hành vi xâm hại và lạm dụng tình dục trẻ em trên nền tảng trực tuyến, đảm bảo việc xây dựng giải pháp nhất quán và quyết liệt đối với vấn đề này.

Những tài khoản TikTok từ 13-15 tuổi sẽ được cài đặt mặc định ở chế độ riêng tư, và chỉ người dùng trên 16 tuổi mới có thể sử dụng tính năng gửi tin nhắn trực tiếp và TikTok Live.

Ngoài ra còn có tính năng Gia đình thông minh giúp cha mẹ liên kết tài khoản TikTok của mình với con cái để dễ dàng quản lý thời gian truy cập hoặc tìm kiếm.

theo Socialmediatoday

Anh Phạm